Hur redo är du för accelererad digitalisering?

01

Om DiMo.

DiMo är en vetenskapligt framtagen tjänst för att mäta och följa upp digital mognad. Genom aktuell forskning har faktorer som direkt påverkar en företagets förmåga att uppnå nytta med digitalisering identifierats. DiMo skapar insikter för beslut kring vad som skall prioriteras för att uppnå accelererad digitalisering. DiMo är framtagen av forskare inom Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se).

Tidigare mognadsmodeller brister i en avsaknad av koppling till forskningsfronten. Detta gör att företag riskerar styras i fel riktning och därmed hindras i att nå framgång med digitalisering.  

02

Om Digital Mognad.

Digital mognad mäts genom DiMo i två dimensioner.
Digital Förmåga

Företaget behöver besitta förmågan att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. Här kartläggs faktorer som effektivitet, innovation och balansering.

Digitalt Arv

Tidigare fattade beslut kring det digitala kan antingen begränsa eller möjliggöra digitalisering. Här kartläggs faktorer som organisation, användare och teknik.

03

Användning.

Genom DiMo skapas förutsättning för kostnadseffektiv mätning och uppföljning.
1. Mät

DiMo hanterar utskick av enkät till medarbetare inom företaget. DiMo hanterar påminnelser och överblick av vem som svarat.

2. Analysera

Ni kan när som helst analysera resultatet genom interaktiv visualisering. Ett beslutsunderlag skapas med tydliga rekommendationer.

3. Jämför

DiMo sammanställer branschindex, som gör det möjligt för er att jämföra er digitala mognad med ett relevant snitt. Ni kan även göra interna jämförelser mellan enheter.

4. Följ upp

Genom återkommande mätningar får du en möjlighet att följa er utveckling och analysera effekterna av tidigare beslut.

2.000+

Antal respondenter

130+

Antal organisationer

80+

Genomförda mätningar

04

Rekommendationer.

Beroende på grad av digital mognad är olika digitala strategier att föredra.
1

Låg förmåga, begränsande arv

Företaget behöver fokusera på att modernisera sitt digitala arv innan större satsningar kan ske på t.ex. digital innovation… 

2

Låg förmåga, möjliggörande arv

Företaget behöver fokusera på att stärka sin förmåga genom att eftersträva en balansering av effektivitet och innovation inom digitalisering…

3

Hög förmåga, begränsande arv

Företaget riskerar förlupna kostnader och behöver hantera arvet innan vidare satsning på innovation kan ske…

4

Hög förmåga, möjliggörande arv

Företagets risker kring digitalisering ligger utanför organisationens gränser, i partnerskap och andra beroenden…  

05

Prissättning.

DiMo kostar 25.000SEK per år, oberoende av företagets storlek.
06

Forskning.

Datan analyseras

Data är det som driver SCDI och forskningen framåt. Genom att analysera datan får vi en ökad förståelse av digitala strategier, och kan bättre stödja företag i accelererad digitalisering. 

Forskningen

DiMo bygger på forskning bedriven kring IT styrning och digitalisering vid SCDI under de senaste femton åren. Genom ett nära samarbete med organisationer har vi sammanställt forskningsfronten till ett kraftfullt verktyg. 

Modellen revideras

I takt med att ny data kommer in och nya vetenskapliga resultat blir tillgängliga revideras den underliggande modellen. Forskningen kring digitalisering går framåt med stormsteg, och nya insikter bidrar till större framgång. 

07
Kontakta oss

Du når oss 24/7 via an@intelleqt.se. Vi finns här för er!

Om SCDI

SCDI är ett forskningscentrum vid tre svenska universitet. Läs mer här.

Om Intelleqt

Intelleqt är ett innovationsbolag som driftar och utvecklar DiMo.

Offentlig sektor

En version av DiMo används för tillfället inom offentlig sektor. Läs mer här.